Buletiny

Oficiálny buletín Kawasaki

23 November 2021 Rideology - aktualizácia

Aplikácia pre smartfóny Kawasaki pre motocykle bola aktualizovaná. Prinášame nové jazdecké zážitky jazdcom po celom svete.


Spoločnosť Kawasaki Motors, Ltd. obnovila svoju aplikáciu pre smartfóny na motocykle, RIDEOLOGY THE APP*1. Aplikácia bola prvýkrát dostupná na niekoľkých modeloch pre rok 2019.
Originálna aplikácia Kawasaki, ktorá spája motocykel so smartfónom jazdca cez Bluetooth, umožňuje prístup k rôznym funkciám vozidla, čo prispieva k vylepšenému zážitku z jazdy.
 
Vynovená aplikácia využíva cloudové služby, čo umožňuje rôznu obojsmernú komunikáciu. Kľúčové nové funkcie a služby novej aplikácie sú uvedené nižšie*2.
1. Jazda zobrazená vizuálne
Jazdecké denníky, ktoré sa predtým dali zobraziť ako čísla alebo vo forme grafov, môžu byť teraz zobrazené ako 3D animácie, ktoré ponúkajú reálnejšiu vizualizáciu jazdy jazdca. Ďalšia nová funkcia, RIDEOLOGY Score*3, prekrýva zaznamenané hodnoty na mapovej trase. Prehliadnutím skutočného záznamu z jazdy na smartfóne si jazdci môžu vychutnať spomienky na svoju cestu alebo túru prehratím svojej jazdy ako 3D animácie zobrazenej vedľa ich trasy*4.
 
2. Podeľte sa o svoje skúsenosti z jazdy
■ Okrem prezerania záznamov z jazdy na svojom smartfóne môžu jazdci zdieľať*5 tieto záznamy so svojimi priateľmi. Snímky obrazovky je možné zdieľať aj na sociálnych sieťach.
■ Vďaka funkcii hodnotenia môžu jazdci vidieť, aké sú ich týždenné, mesačné a ročné jazdné vzdialenosti v porovnaní s ostatnými jazdcami v jazdeckej komunite Kawasaki.
■ Pomocou funkcie zdieľania sa môžu jazdci rozhodnúť zdieľať svoju prezývku, profil jazdca a motocykla a informácie o polohe s ostatnými používateľmi RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE. Táto podpora uľahčuje vytváranie nových spojení s ostatnými jazdcami na základe ich motocykla, polohy alebo postov.*5
 
3. Môj denník vozidla
Zapisujú sa jazdné denníky aj denníky údržby, čo pomáha jazdcom spravovať históriu ich milovaného vozidla.
 
RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE je možné používať s motocyklami Kawasaki vybavenými konektivitou pre smartfóny, plánované aj modely, ktoré sú už dostupné na predaj. (K októbru 2021 je na celom svete viac ako 110 000 motocyklov so smartfónom.)*6
Obrázky aplikácie a video vysvetľujúce funkcie RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE si môžete pozrieť na webovej stránke Kawasaki Connect.
(URL: https://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/kawasaki_connect/)
 
Kawasaki vyvíja technológie AI (umelá inteligencia) a ICT (informačné a komunikačné technológie) novej generácie, ktoré umožnia ešte väčšie prepojenie medzi jazdcom a motocyklom, čím prispejú k bohatšiemu a príjemnejšiemu životu na motocykli. Systém hlasovej interakcie medzi jazdcom a strojom*7, ktorý bol ohlásený v novembri 2020, rozšíri testy proof-of-concept z Japonska na globálnu úroveň s cieľom definitívne potvrdiť jeho funkčnosť a praktickosť. Zostaňte naladení na ďalší vývoj.
 
*1 Stiahnite si a používajte obnovenú aplikáciu RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE z obchodu App Store. Aplikácia je kompatibilná so systémami Android 8.0 (alebo novšími) a iOS 13 (alebo novšími).
*2 Existujúce funkcie ako „Informácie o vozidle“, „Nastavenia vozidla“ a „Poštové a telefónne upozornenia“ sú stále dostupné. (Dostupné funkcie sa líšia podľa modelu.)
*3 RIDEOLOGY Score je výraz, ktorý Kawasaki Motors, Ltd. používa na kvantifikáciu (na základe analýzy rôznych jazdných údajov) toho, aká príjemná bola jazda. Na mape sa používajú štyri úrovne farieb; čím hlbšia farba, tým príjemnejšia bola táto časť jazdy.
*4 Interakcia s aplikáciou by sa mala vykonávať iba vtedy, keď je vozidlo jazdca zastavené a je to bezpečné.
*5 Jazdci môžu túto funkciu používať s dôverou, vediac, že ​​ich súkromie je chránené a že si môžu vybrať, či budú zdieľať alebo nezdieľať svoje osobné údaje. (Predvolené nastavenie je „súkromné“.)
*6 Údaje, ktoré je možné zobraziť, sa líšia podľa modelu.
*7 Tlačová správa „- RIDEOLOGY Meets AI – Proof-of-Concept Tests for Artificial Intelligence Rider Support System“ (23. novembra 2020)
(URL: https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20191105_5486)