Buletiny

Oficiálny buletín Kawasaki

4 Október 2022 Kawasaki odhalila na Intermote EV prototyp

V utorok 4. októbra ukázala Kawasaki lákavý pohľad na jednu z možností hnacej sily budúcnosti odhalením prototypu sľúbeného stroja s elektropohonom.
Prvýkrát videný v akcii na podujatí Suzuka 8 Hour bol model EV jedným z prvkov rozsiahleho prejavu, ktorý predniesol generálny riaditeľ Kawasaki Motors Europe, pán Masaya Tsuruno.
Vzhľadom na záväzok pána Hiroshi Ita, prezidenta spoločnosti Kawasaki Motors, predstaviť do roku 2022 na celom svete aspoň tri elektrické vozidlá, pán Tsuruno zdôraznil, že prototyp, ktorý bol vystavený len počas trvania tlačovej konferencie, bude tvoriť základ skutočného budúceho výrobného stroja.
 
Aj keď pán Tsuruno zdôraznil pokračujúci záväzok spoločnosti Kawasaki v oblasti spaľovacích motorov, dodal, že medzi zvažovanými možnosťami okrem toľko uvádzaného výskumu vodíka ako možnej uhlíkovo neutrálnej voľby boli aj E-palivo aj biopalivá.
 
So svojimi obrovskými vnútornými zdrojmi a skúsenosťami má Kawasaki dobré postavenie na to, aby zohrala významnú úlohu v rozvoji dopravy prostredníctvom nových a vznikajúcich technológií nielen v oblasti inovácií spaľovacích motorov. A ako vysvetlil pán Tsuruno, spoločnosť sa aktívne zapája do partnerstiev, ktoré sa neobmedzujú len na svet dvoch kolies, ale zahŕňajú automobilový priemysel a ďalšie technológie zamerané na budúcnosť, pričom uviedol, že: "Sme vysoko motivovaní a budeme pokračovať v našom výskume a vývoji."
 
Na záver pán Tsuruno prezradil, že spoločnosť je odhodlaná ďalej posilňovať značku Kawasaki, ponúkať produkty a služby, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov, pokračovať vo výskume uhlíkovej neutrality a skúmať každú príležitosť.