Buletiny

Oficiálny buletín Kawasaki

16 Apríl 2020 Kawasaki Motors Europe oznamuje predĺženie záruky a zmeny v súčasnom obchodnom prístupe

 Pretože veľa ľudí nemôže opustiť domov počas súčasnej pandémie, Kawasaki Motors Europe prijíma opatrenia na udržanie svojich obchodných štruktúr a výkonnosti v očakávaní budúceho návratu k normálnosti.
Kawasaki oznamuje, že v prípade nových a existujúcich motocyklov, osobných vodných skútrov JetSki a MULE / ATV (okrem použitia na obchodné účely) spoločnosť predlžuje obdobie každej záruky na zmiernenie skutočnosti, že vlastníci v súčasnosti nemôžu používať svoje stroje. Po pokrytí štandardnej záruky výrobcu sa predlžuje doba záruky o obdobie pokrývajúce „uzamknutie“ hlavných území európskeho trhu, ktoré sa bude podľa vývoja revidovať až do prípadného ďalšieho predĺženia.
 
Hans Sipkema, zástupca vedúceho oddelenia technických služieb KME, vysvetlil prístup spoločnosti k súčasnej náročnej situácii.
 
„Mnoho majiteľov Kawasaki v Európe je teraz v situácii, keď nemôžu používať svoj stroj alebo majú veľmi obmedzené možnosti použitia. Spolu s Kawasaki Heavy Industries, Ltd, sme chceli predĺžiť záruku tak, aby v prípade, že sa veci vrátia do normálu, nebola zbavená celková výhoda záruky. Najprv automaticky predĺžime všetky príslušné záruky počas obdobia „uzamknutia“ a potom ich v budúcnosti preskúmame, aby sme rozhodli, či sú nutné ďalšie rozšírenia. Záručná doba sa samozrejme nezmení pre výrobky, ktoré sa v súčasnosti používajú komerčne - napríklad v poľnohospodárstve “.
 
A s ohľadom na obchod je spoločnosť Kawasaki Motors Europe stále veľmi aktívna, pretože sa všetky oblasti podnikania prispôsobujú meniacemu sa prostrediu a mnohí zamestnanci pracujú z domu. Oblasti, ako je preprava a náhradné diely naďalej fungujú fyzicky, pričom sa prísne dodržiavajú hygienické a dištančné opatrenia v očakávaní budúceho návratu k normálnym podmienkam, ako vysvetľuje Dick van Honk, manažér logistickej sekcie KME.
 
„Stále si vyberáme objednávky dielcov v sklade podľa odporúčaných sociálnych dištančných a zdravotných pokynov, ako aj vybavovania vrátených súčastí od rôznych predajcov a miest. Nové motocykle a iné vozidlá stále prichádzajú z Japonska a naším cieľom je pôsobiť na tejto úrovni v dohľadnej budúcnosti. Ihneď po zrušení obmedzení budeme pripravení vrátiť sa na maximálnu kapacitu. “
 
Hoci zákaznícka podpora je štandardnou súčasťou technických tímov pobočky Kawasaki prostredníctvom webu a telefónu, mnoho predajcov nie je v súčasnosti otvorených pre podnikanie. Zákaznícka aj technická podpora však pokračuje, vrátane plánovania nových modelov, ako ich vysvetľuje Dale Lockyear, manažér sekcie technických informácií. „Zatiaľ čo veľa zamestnancov pracuje z domu, pravidelne pracujeme na školení o nových modeloch pre zamestnancov predajcov a na aktualizácii informácií. Uisťujeme vás, že tok informácií pokračuje aj v týchto ťažkých časoch a zákazníci si môžu byť istí, že predajcovia budú mať najnovšie špecifikácie a informácie pripravené, keď sa v budúcnosti znovu otvoria na predaj a servis. “
 
Takže zatiaľ čo sa situácia neustále mení takmer denne, uisťujeme vás, že spoločnosť Kawasaki zavádza strategické plánovanie a iniciatívy zamerané na zákazníka. A keď biude pandémia pod kontrolou a obmedzenia budú zrušené, fanúšikovia môžu mať istotu, že spoločnosť Kawasaki sa aj naďalej správať s ohľadom na budúcnosť.