Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

VHA

Aktivuje sa, keď jazdec zastaví a pevne zabrzdí, VHA (Vehicle Hold Assist) aktivuje zadnú brzdu, aby umožnil jazdcovi uvoľniť ruku/nohu.

Aktivuje sa, keď jazdec zastaví a pevne stlačí brzdu (brzdy), VHA aktivuje zadnú brzdu, aby umožnil jazdcovi uvoľniť ruku/nohu. Okrem tlaku brzdovej kvapaliny systém skúma stupeň sklonu vozovky, rýchlosť predného/zadného kolesa, polohu plynu a spínač bočného stojana, aby zistil, či boli splnené prevádzkové podmienky. Keď jazdec zastaví, VHA sa spustí potom, čo jazdec vyvinie dané množstvo tlaku (buď na prednú a/alebo zadnú brzdu). Pumpa ABS vyvinie tlak na aktiváciu zadnej brzdy a na prístrojovej doske sa zobrazí svetlo/signál, ktorý dáva jazdcovi vedieť, že môže uvoľniť svoju brzdovú ruku (a nohu) a motocykel zostane na svojom mieste. Systém sa automaticky vypne, keď jazdec otočí plyn, aby zrýchlil, keď bočný stojan klesne, alebo 10 minút po aktivácii. Jazdec môže systém vypnúť aj rýchlym stlačením a uvoľnením brzdovej páky (na menej ako 1 sekundu).