Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Výkonové režimy

Tri voliteľné výkonové režimy, vrátane jedného režimu, v ktorom sa dodávanie energie líši podľa zošliapnutia plynového pedálu.

3-stupňový Power Mode umožňuje nastaviť výkonový režim motora v troch stupňoch tak, aby vyhovoval daným podmienkam. Napr. na superšporte Ninja ZX-10R, sú k dispozícii tri režimy: plný, nízky (čo obmedzuje silu asi na 60% celkového rozsahu) a stredný režim, ktorý spadá medzi tieto dva. Stredný režim sa líši v závislosti od otáčok motora a polohe škrtiacej klapky. Pri menej ako 50% zošliapnutí plynového pedálu, výkon motora je v podstate rovnaký ako v nízkom režime. Avšak, pri otvorení škrtiacej klapky nad 50% nie je výkon motora obmedzený a takmer sa zhoduje s plným režimom. Tento vyspelý systém riadenia motora umožňuje miernejší charakter motora pri normálnych jazdných situáciách, s možnosťou veľmi rýchleho dosiahnutia plného výkonu. Variabilný stredný režim ponúka jazdcom schopnosť meniť výkon motora vedomým použitím škrtiacej klapky (buď pre jednoduché ovládanie pri jazde v meste, alebo pri rýchlej akcelerácii). Tento druh technológie poskytuje superšportom väčšiu radosť z jazdy.