Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Elektronicky ovládané škrtiace klapky

Vďaka elektronicky ovládaným škrtiacim klapkám dodáva riadiaca jednotka do motora ideálne množstvo paliva a vzduchu.

Plne elektronický systém ovládania škrtiacich klapiek od Kawasaki umožňuje riadiacej jednotke motora veľmi presne kontrolovať objem privádzaného paliva (cez vstrekovače) a vzduchu (cez škrtiace klapky). Výsledok ideálne nastaveného vstrekovania paliva a polohy škrtiacich klapiek je plynulá a prirodzená odozva motora. Systém taktiež významne prispieva k zníženiu emisií.
Vďaka použitiu elektronicky ovládaných škrtiacich klapiek môžu vozidlá Kawasaki využívať ďalšie sofistikované technológie, ako sú trakčná kontrola, tempomat, ovládanie motorovej brzdy alebo režim Launch Control.