Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Ovládanie motorovej brzdy KEBC (Kawasaki Engine Brake Control)

Ovládanie motorovej brzdy Kawasaki umožňuje jazdcom nastaviť si motorové brzdenie podľa vlastných potrieb.

Ovládanie motorovej brzdy Kawasaki umožňuje jazdcom nastaviť si mieru motorového brzdenia podľa vlastných potrieb a preferencií. Keď je systém aktivovaný, efekt motorovej brzdy je slabší, čím sa zmenšuje jej možný negatívny vplyv pri jazde na okruhu.