Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Motor s kompresorom

Nesmierny potenciál mimoriadne kompaktného a účinného preplňovaného motora, ktorý bol kompletne vyvinutý priamo v Kawasaki, je najlepším svedectvom vysokej technologickej úrovne skupiny Kawasaki Heavy Industries.

Konštrukcia motora čerpá z bohatého know-how a technologických skúseností KHI a napriek svojim prekvapivo kompaktným rozmerom ponúka ohromujúci výkon. Kľúčovým faktorom, na ktorom stoja tieto skvelé výkonové charakteristiky, je kompresor vyvinutý špecificky pre motocykle - celý jeho vývoj prebiehal priamo v Kawasaki za spolupráce mnohých divízií skupiny, vrátane leteckej divízie.
Jednou z najvýznamnejších výhod, ktoré sme získali tým, že kompresor bol vytvorený motoru na mieru, je fakt, že si udržuje vysokú účinnosť v širokom spektre jazdných podmienok, čo by nebolo možné, keby sme použili len upravený kompresor z automobilov.
Vysoká účinnosť ďalej znamená minimálne zahrievanie, vďaka čomu bolo možné vypustiť intercooler a ušetriť tak priestor aj hmotnosť.