Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

KEBC

KEBC (Kawasaki Engine Brake Control) umožňuje zvoliť jazdcom preferovaný brzdný účinok motora.

Brzdenie motora sa môže výhodne využiť na dobrzďovanie motocykla, ale nie všetci jazdci preferujú silné brzdenie motorom. S KEBC si môžu jazdci vybrať intenzitu brzdenia motora. Keď je aktivovaná funkcia KEBC, brzdný účinok motora sa zníži, čím sa dosiahne menšie rušenie pri jazde na okruhu.