Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

KCMF

KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) monitoruje motor a podvozok počas jazdy v zákrute.

KCMF monitoruje motor a podvozok počas jazdy v zákrute – od vojdenia do zatáčky, cez vrcholový bod až k výjazdu – modulačnú brzdnú silu a výkon motora, umožňuje hladký prechod zo zrýchlenia do brzdenia a naspäť, a napomáha jazdcovi sledovať jeho zmýšľanú dráhu v zákrute.

KCMF dohliada na nasledujúce systémy (ak sú dostupné):
- KLRC (vrátane jazdy v teréne, jazdy po zadnom kolese a v šmyku)
- KLCM
- KIBS (vrátane klopenia)
- Riadenie brzdenia motorom