Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

IMU

V kombinácii s vlastným dynamickým modelovacím programom Kawasaki umožňuje jednotka merania zotrvačnosti (IMU) ešte precíznejšie monitorovať podvozok, čo je kľúčom k posunu elektroniky Kawasaki na vyššiu úroveň.

IMU – jednotka merajúca zotrvačnosť.

Sila elektroniky Kawasaki vždy spočívala vo vysoko sofistikovanom programovaní, a použitím minima hardvéru.  Jednotka ovládania motora (ECU) v reálnom čase spracúva informácie o tom, čo sa deje s podvozkom. Vlastný dynamický modelovací program Kawasaki umožňuje obratne využívať model predpísanej pneumatiky, skúma zmeny v jej niekoľkých parametroch, ktoré umožňujú zohľadniť meniace sa cestné podmienky.
Navyše IMU umožňuje monitorovať zotrvačnosť popri 6 DOF (stupne voľnosti). Meria zrýchlenie po pozdĺžnej, priečnej a zvislej osi, plus rýchlosť stúpania a klesania.  Rýchlosť odbáčania meria ECU. Tieto informácie prispievajú k dotvoreniu jasnejšieho obrazu o polohe podvozku, a tým umožňujú precíznejšiu správu riadenia.
Pridaním IMU a poslednej verzie Kawasaki modelovacieho softvéru technológia správy motora a podvozku poskočila na ďalšiu úroveň,  ktorá poskytuje  väčšie vzrušenie z jazdy.