Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

Horizontálny zadný tlmič

Hortizontálne uloženie zadného tlmiča výrazne zvyšuje efektívnosť tlmenia a umožnuje lepšiu centralizáciu hmotnosti.

V porovnaní s klasickým Kawasaki Uni-Trak zadným tlmičom, ktorý je uchytený vertikálne, je tento tlmič takmer vo vodorovnej polohe.  Umiestnenie odpruženia v blízkosti  ťažiska veľmi napomáha rozloženiu hmotnosti. Pri takomto riešení nič neprečnieva pod vydlicu, a tým vzniká dostatok priestoru pre väčší výfuk (tu je rozšírená výfuková komora kde sa zvuk šíri proti smeru vyfukovania).  Týmto sa zníži hluk, a ťažké časti výfuku môžu byť uchytené bližšie k stredu motocykla, čo taktiež napomáha k rozloženiu hmotnosti. Výsledkom je zlepšenie ovládania a jazdných vlastností. Ďalšou výhodou je, že tlmič je umiestnený ďaleko od vyžarovaného tepla. Tým sa zníži nepriaznivý vplyv  vyžarovaného tepla z výfukového systému na olej a tlak plynu v tlmiči, a výkonnosť tlmiča je stabilná. Horizontálne umiestnenie zadného tlmiča ponúka veľa prídavných výhod ako sú tieto.