Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

FCW

FCW (Forward Collision Warning) varuje jazdca, keď systém určí, že pokračovanie aktuálnou rýchlosťou môže viesť ku kolízii s vozidlom vpredu.

Keď systém určí, že pokračovanie aktuálnej rýchlosti môže viesť ku kolízii s vozidlom vpredu, upozorní jazdca. Predný radarový snímač monitoruje vzdialenosť a rýchlosť vpredu idúceho vozidla. Keď je vozidlo v tesnej blízkosti a hrozí nebezpečenstvo kolízie pri zachovaní aktuálnej rýchlosti, systém upozorní jazdca pomocou jasne blikajúceho červeného LED svetla nad prístrojovým panelom. Na TFT displeji sa zobrazí aj varovanie. Jazdci si môžu nastaviť načasovanie výstrahy podľa preferencie: skorá, stredná, neskorá.