Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

EV

Cestné elektromobily Kawasaki sú poháňané kompaktným bezkomutátorovým elektromotorom, ktorý ponúka silné zrýchlenie v teréne a nízku odozvu.