Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

ESS

ESS (Signál núdzového zastavenia) spôsobí, že brzdové svetlo pri prudkom brzdení bliká, čím upozorňuje na náhle spomalenie mocykla.

Počas prudkého brzdenia spôsobí ESS blikanie brzdového svetla – vizuálnu stopu, ktorá upozorňuje na rýchle spomalenie motocykla.