Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

BSD

BSD (Blind-Spot Detection) monitoruje okolie motocykla a upozorňuje jazdca na prítomnosť vozidla približujúceho sa v mŕtvom uhle jazdca.

Pomocou radarového snímača smerujúceho dozadu monitoruje BSD okolie mocykla a upozorňuje jazdca na prítomnosť vozidla približujúceho sa v mŕtvom uhle. Zadný radarový snímač sníma priestor v jazdných pruhoch naľavo a napravo od jazdca. Keď je detekované blížiace sa vozidlo, rozsvieti sa LED zabudovaná v spätnom zrkadle. (Poznámka: BSD neupozorní jazdca na vozidlá priamo za motocyklom alebo vozidlá, ktoré sa vzďaľujú od motocykla.) Ak by jazdec naznačil úmysel zmeniť jazdný pruh zapnutím svojho smerového svetla, keď je vozidlo detekované v mŕtvom uhle, LED dióda zrkadla bude blikať.