Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

ACC

ACC (Adaptive Cruise Control) udržiava rýchlosť vozidla nastavenú jazdcom, ale prispôsobuje ju tak, aby bola zachovaná vhodná vzdialenosť od vozidla vpredu.

Pokročilejšia verzia elektronického tempomatu, ACC, udržiava rýchlosť nastavenú jazdcom, ale prispôsobuje rýchlosť vozidla tak, aby sa udržal vhodný odstup od vozidla vpredu. Radarový senzor smerujúci dopredu využíva radar s milimetrovými vlnami na skenovanie priestoru pred jazdcom. Systém berie do úvahy blízkosť vozidla pred vami, stupeň sklonu vozovky, rýchlosť predného/zadného kolesa a jazdcom zvolené nastavenie vzdialenosti (Blízko, Stredne alebo Ďaleko). Keď sa vzdialenosť od vozidla vpredu považuje za nedostatočnú, systém nariadi zníženie rýchlosti. Ak potrebné zníženie rýchlosti nie je veľké, dá sa to dosiahnuť brzdením motorom; pri potrebe silnejšieho spomalenia systém aktivuje aj brzdy. Keď sa uvoľní viac miesta, systém nasmeruje rýchlosť na zvýšenie, aby sa vrátila na nastavenú rýchlosť.