Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

Smart regulátor

Smart regulátor je vysoko účinný regulátor pre nizkoobjemové modely, znižujúci spotrebu paliva minimalizovaním príkonu generátora.

Elektrická energia použitá na osvetlenie a palivovú pumpu je produkovaná generátorom motocyklu. Regulátor udržiava úroveň napätia tejto elektrickej energie na konštantnej hodnote. Smart regulátor Kawasaki  bol vyvinutý pre modely s nízkym zdvihovým objemom valcov, a má vstavaný mikroprocesor, ktorý  riadi dobíjanie a svetlomet.  Takáto regulácia umožňuje dobíjanie aj keď motor beží na voľnobeh, kedy je generované napätie najnižšie (štandardné prevádzkové podmienky bez použitia prídavného príslušenstva) ,  čo presahuje možnosti  bežných regulátorov. Navyše, keď je batéria plne nabitá, alebo je škrtiaca klapka rýchlo otvorená, Smart regulátor vypne nabíjanie a okamžite redukuje elektrický odpor generátora.  Týmto sa ušetrí  energia potrebná na beh generátora (zvyčajne vysoké straty), špeciálne pri nízkoobjemových modeloch.  Minimalizovaním energetických strát prispieva Smart regulátor k šetreniu paliva.