Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Rýchloradenie KQS (Kawasaki Quick Shifter)

Rýchloradenie Kawasaki Quick Shifter umožňuje preraďovanie bez nutnosti stlačiť spojku.

Je navrhnutý tak, aby pomohol jazdcom maximalizovať ich zrýchlenie na okruhu tým, že umožnilo bezspojkové radenie pri úplnom otvorení škrtiacej klapky. KQS zistí, že radiaca páka bola aktivovaná a vyšle signál do ECU, aby sa zastavilo zapaľovanie, aby bolo možné zaradiť ďalší prevodový stupeň. Pri iných značkách, ktoré ponúkajú radenie bez spojky, systém automaticky riadi otáčky motora tak, aby bolmohol byť zvolený ďalší prevodový stupeň.