Kawasaki
Technológie

Pokročilá technológia koaktívneho brzdenia Kawasaki (K-ACT ABS)

K-ACT (Kawasaki Advanced Coactive-braking Technology) ABS je pokročilý brzdový systém, ktorý prepája prednú a zadnú brzdu pre stabilné brzdenie.

Jadrom systému K-ACT je pokročilé ABS, ktoré bráni zablokovaniu kolies pri brzdení, je však určený špecificky pre turistické motocykle, ktorých hmotnosť - bez spolujazdca a batožiny - presahuje 300 kg. Systém K-ACT okrem štandardnej funkcie ABS taktiež prepája prednú a zadnú brzdu a na základe viacerých parametrov medzi ne rozdeľuje brzdnú silu tak, aby bolo brzdenie čo najúčinnejše. Keď napríklad jazdec stlačí páčku prednej brzdy, riadiaca jednotka ABS uvedie do činnosti aj zadnú brzdu, aby bolo brzdenie rovnomerné a motocykel sa nenakláňal dopredu. Keď naopak stlačí pedál zadnej brzdy, systém aktivuje aj prednú brzdu, aby sa zadné koleso nezablokovalo. Systém pri brzdení vyhodnotí aktuálnu rýchlosť vozidla a na základe tejto informácie aplikuje na každý brzdový strmeň optimálny hydraulický tlak, takže aj s ťažkým motocyklom môžete brzdiť bezpečne a stabilne.