Kawasaki
Technológie Technológie podvozku

Výsledok nášho vyspelého inžinierstva, dôkladného testovania a nepretržitého úsilia dosiahnuť prvotriendu spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť.

Monitoring tlaku pneumatík

Monitorovací systém tlaku pneumatík (The Tyre Pressure Monitoring System - TPMS) sleduje tlak vzduchu v pneumatikách nepretržite počas jazdy, čo pridáva pocit bezpečia hlavne na dlhých trasách.

Správny tlak v pneumatikách je veľmi dôležitý a má veľký vplyv na ovládanie a jazdné vlastnosti.  Jazda s príliš nízkym tlakom v pneumatikách, spôsobeným prierazom, trhlinou a pod., zvyšuje riziko prasknutia. Vzduch z pneumatík prirodzene časom uniká, preto je dôležité kontrolovať tlak pneumatík pravidelne. Monitorovací systém tlaku pneumatík nepretržite meria tento tlak (použitím senzorov pripojených na ventily kolies) a zobrazuje aktuálny stav počas celej jazdy na prístrojovom paneli. Tlak vzduchu v pneumatikách sa mení so zahrievaním pneumatík, no systém merajúci tento tlak to zohľadní a prepočíta na tlak pri 20°, aby sa predišlo zmätkom a chybným hláseniam.  Keď je tlak neprimerane nízky, zobrazí sa na displeji znak pneumatiky, upozorňujúci jazdca. Model 1400GTR / Concours 14 má odporúčaný tlak 290 kPa na prednom aj zadnom kolese (približne 2,9 kgf / cm2). Keď poklesne tlak pod 220 KPa (2,2 kgf / cm2), zobrazí sa varovný symbol. Tento systém nielen eliminuje nutnosť manuálnej kontroly počas dlhých trás, ale zároveň dáva jazdcovi informáciu o náhlej strate tlaku vzduchu v pneumatikách.