back to model

Kawasaki
Technológie Technológie motora

Od predstavenia nášho prvého motocyklového motora
v roku 1950, sa Kawasaki neustále snaží vyvíjať nové
technológie výroby vysoko výkonných motorov. Dnes sú naše motocykle plné mnohých originálnych technologických prvkok Kawasaki, vyvinutých počas našej dlhej histórie.

Indikátor ekonomickej jazdy

Indikátor ekonomickej jazdy sa objaví na prístrojovej doske ak vozidlo dosahuje ideálnu spotrebu paliva a podporuje tým efektívnu a zároveň úspornú jazdu.

Pomocou presnej elektronickej správy motora dosahujú motocykle Kawasaki nízku úroveň spotreby pohonných hmôt. Avšak spotreba paliva sa odvíja hlavne od veličín ako sú narábanie s plynom, správna volba zaradeného prevodového stupňa a mnohé iné, ktoré su plne pod kontrolou jazdca. Indikátor ekonomickej jazdy sa zobrazí ak má vozidlo nízku spotrebu paliva. Systém nepretržite kontroluje spotrebu paliva, bez ohladu na rýchlost vozidla, otáčky motora a iné jazdné podmienky. Ak je spotreba paliva nízka pre danú rýchlosť zobrazí sa znak ECO na prístrojovej doske. Jazdou tak aby znak ECO bol stále viditelný na prístrojovej doske, je možné znížit spotrebu paliva. Kým efektívna rýchlosť vozidla a otáčky motora sa môžu líšiť na základe modelu, venovanie pozornosti podmienkam, ktoré spôsobujú zobrazovanie znaku ECO, môže jazdcovi pomôct znížit spotrebu paliva a predĺžit dojazd. A v neposlednom rade zníženie spotreby pomáha minimalizovat negatívne dopady na životné prostredie.